Om Utegruppen Östra Göteborg

Här är vi cirka 14 deltagare med lindriga till måttliga intellektuella funktionshinder.

Arbetssätt och metoder

Vi arbetar utifrån metoderna MI, KASAM, ESL och lågaffektivt bemötande.

  • KASAM står för känsla av sammanhang. Det bygger på tre centrala delar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.
  • MI står för motiverande samtal.
  • ESL står för ett självständigt liv.

Ett meningsfullt arbete

Arbetet här ska vara meningsfullt. Ditt arbete skapar en bättre miljö för de som bor i området. Här strävar vi efter att du ska kunna arbeta självständigt men känna dig som en del av en grupp.

Du arbetar tillsammans med en handledare och ibland med fastighetsskötare i området.

Personal och kompetens

Vi är tre stödassistenter med tillgång till en stödpedagog. Det finns bred språkkompetens bland personalen.

Lokaler

Vårt arbete utgår ifrån en lokal på Östra Midvintersgatan i Kortedala. Där byter vi om och äter lunch.

Ibland utgår vi från andra platser beroende på vilka arbetsuppgifter vi har.

Ute

Vi arbetar ute och anpassar kläder efter väder.

Res hit

Med kollektivtrafiken tar du dig till lokalen med spårvagn. Närmsta hållplats är Allhelgonakyrkan. Det finns parkering i närheten och kommer du med färdtjänst så kan du bli avsläppt utanför dörren.

Vi har en minibuss som vi använder när vi behöver förflytta oss mellan arbeten.