Om Utegruppen Östra Göteborg


Här är vi cirka 10 deltagare med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetssätt och metoder

Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik, motiverande samtal (MI), lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Alla deltagare har möjlighet att få bildschema som stöd.

Hos oss är det viktigt med samarbete för att verksamheten ska fungera och allas insatser är viktiga. Vi har gemensamma gruppmöten och deltagar-APT (arbetsplatsmöten), där du kan vara med och lämna synpunkter, idéer och påverka verksamheten.

Ett meningsfullt arbete

Arbetet hos oss ska vara meningsfullt. Ditt arbete skapar en bättre miljö för de som bor i området. Vi strävar efter att du ska kunna arbeta självständigt men känna dig som en del av en grupp.

Du arbetar tillsammans med en handledare och ibland med fastighetsskötare i området.

Personal och kompetens

Här arbetar tre stödassistenter och vi har dagligen stöd av en stödpedagog. Personal pratar svenska, engelska, arabiska, bosniska.

Det finns tillgång till arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska vid behov.

Lokaler

Vårt arbete utgår ifrån en lokal på Östra Midvintersgatan i Kortedala. Här byter vi om och äter lunch.

Ibland utgår vi från andra platser, beroende på vilka arbetsuppgifter vi har. Vi har en minibuss som vi använder när vi behöver förflytta oss mellan arbeten.

Ute

Vi arbetar ute och erbjuder arbetskläder.

Res hit

Med kollektivtrafiken tar du dig till oss med spårvagn. Närmsta hållplats är Allhelgonakyrkan. Använd Västtrafiks reseplanerare för att se ungefärlig resetid. 

Det finns parkering i närheten av verksamheten och kommer du med färdtjänst så kan du bli avsläppt utanför dörren.