Ibland åker vi till en lantgård och hjälper till där. Foto: Frida Winter

Arbetsuppgifter och aktiviteter

Gruppen samarbetar med ett fastighetsföretag i Kortedala. Vi anpassar arbetsuppgifterna efter deltagarna.

Vi håller fint i området

Vi går regelbundet skräprundor och håller fint i området.

 • Vi klipper gräs och buskar
 • Planterar blommor
 • Skottar snö
 • Sandar
 • Andra arbetsuppgifter inom fastighet och trädgårdsskötsel
 • Städer och rensar på vind och i källare

Vi anpassar arbetet efter deltagarna

Arbetet innebär att du arbetar tillsammans med fastighetsskötare i området. Dessa former av aktiviteter är anpassade efter var deltagarna själva vill arbeta under dagarna.

Ute i alla väder

Du ska tycka om att vara utomhus. Vi är ute i alla väder.

Det är ett fysiskt krävande arbete hos oss.

Ibland åker vi till en gård

Vi har möjlighet att åka till en lantgård och hjälpa till med olika arbetsuppgifter.

 • Vi matar gårdens djur
 • Klipper gräs
 • drar upp fårstängsel och stolpar

Andra uppdrag i stadsdelen

Vi kan också utföra olika uppdrag i stadsdelen.

 • Sätta upp saker på väggar
 • Flytta saker
 • Finsnickeri och tillverka exempelvis små träleksaker som vi kan sälja i butiken Handhjort.

Du får vara med och påverka

Vi har regelbundna möten där alla får vara med och påverka och utveckla vår verksamhet.

Friskvård

Vi har schemalagd friskvård varje vecka. Gruppen deltar i specialvarvet Göteborgsvarvet varje år.