Vår förskola

Förskolan ligger i Utby och har åtta avdelningar i fina paviljonger. För tillfället är fem avdelningar öppna. På varje avdelning arbetar i snitt tre personal: förskollärare och barnskötare tillsammans. Vi tar också in extra personal vid behov.

Innehållsrika dagar

Dagarna innehåller både spontan lek och planerad verksamhet, såsom samlingar och sångstunder. Vår ambition är att gå ut minst en gång varje dag och leka på vår stora gård med redskap i naturmaterial. Utomhusverksamheten är viktig hos oss och vi arbetar pedagogiskt även när vi är ute. Ibland gör vi utflykter i närområdet och det händer också att vi åker till centrala Göteborg för att ta del av utbudet där.

Viktigt med bra samarbete med vårdnadshavare

För oss är det viktigt med samarbete för att kunna ge barnen en riktigt bra start i livet och vi värdesätter den dagliga kontakten med alla vårdnadshavare. När det behövs tar vi hjälp av stödpersonal inom förskoleförvaltningen, exempelvis specialpedagoger, för att få bästa möjliga förutsättningar för det enskilda barnets lärande och utveckling.