Kontaktuppgifter

Foto: Peter Svensson
Telefon
031-365 33 08
Besöksadress
Vallareleden 3
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Rektorsexpeditionen, skoladministratör Pelle Hellrönn
Tillgänglighetsinformation

Rektor Petter Godske

Telefon
031- 365 32 96

Skolsköterska

Telefon
031-365 33 13
Kontakt
Kristina Gustavsson

Specialpedagog

Telefon
031-365 33 19
Kontakt
Therese Sademyr

Skolkurator

Telefon
070 247 37 32
Kontakt
Cecilia Pettersson

Skolpsykolog

Telefon
031-365 31 70
Kontakt
Dolores Danielsson

Morgonfritids

Telefon
031 - 365 33 24

Bryggan Förskoleklass och fritidshem

Telefon
031-365 33 15

Pärlan Förskoleklass och fritidshem

Telefon
031-365 33 17

Stranden fritidshem

Telefon
031-365 33 16

Klippan fritidshem

Telefon
031-365 33 14

Fyren fritidshem

Telefon
031-365 33 20

Vaktmästare

Telefon
070-785 70 28
Kontakt
Ulf Andersson

Hitta hit