Filmer

Följ med när våra kunniga medarbetare guidar i stadens naturområden och parker.

Hjällboskogen

Hjällboskogen hittar du norr om Hjällbo och väster om Hammarkullen här finns bland annat gläntor för picknick, mysiga promenadslingor och spännande lämningar från järnåldern. I filmen guidar vår utomhuspedagog Susanne i naturområdet.

Hökälla naturområde och våtmarkspark

Hökälla är ett naturområde med rik biologisk mångfald. Här häckar över hundra fågelarter.
Dammarna i området skapar en våtmarkspark med tillhåll för grodor, snokar och ödlor samtidigt som strandkanten är en barnkammare för insekter. Betesdjur hjälper till att hålla landskapet öppet. I filmen får du se de olika delarna av Hökälla!

Fjällboängar

I Fjällboängar hittar du Ängsrum en av stadens sex naturspots som markerar sex olika naturtyper. Som namnet antyder finns det mycket vackra ängar på platsen men också vilda äppelträd, ekskog och en fin naturstig på fem kilometer. För den mer äventyrliga finns också möjlighet till klättring i Utbybergen.

Träden i staden

Göteborgs träd är viktiga för staden och dess invånare på många olika sätt. Hör vår sakkunnige Hasse berätta om träden i stadsmiljö och hur vi sköter och förvaltar dem.

Färjenäsparken  dåtid, nutid och framtid

Det byggs i Färjenäsparken där en ny del av parken håller på att ta form. Men vad har det historiskt varit på platsen och hur kommer den nya parken att se ut?