Slottsskogsrundan i Slottsskogen

Slingan går runt en mindre damm, dess bäck och omkringliggande grönytor. I slingans direkta närhet ligger en större damm, Naturhistoriska museet, en växtlabyrint och gamla landskapsstugor. Genom att vandra längre in i parken kan du uppleva varierad natur med ett rikt djur- och växtliv där du högst upp i parken hittar djurparken som håller nordiska arter och gamla svenska tamdjursraser. På sommaren kan du möta en del av tamdjuren på nära håll på Barnens Zoo.

Område

Slottsskogen är en 135 hektar stor grön park i centrala Göteborg. Mer information om Slottsskogen hittar du på goteborg.se/slottsskogen.

Tillgänglighet - lätt

Slottsskogens tipsrunda är förlagd på hårdgjorda ytor i plan terräng. I övriga parken finns allt från breda asfalterade vägar till små stigar. Parken är bitvis skarpt kuperad. 

Här börjar du

Du kan börja din runda vid valfri skylt på rundan men startskylten finns vid Göteborgs största lekplats - Plikta.

Hitta hit

Närmaste hållplats för kollektivtrafik är Linnéplatsen.

Övrigt

Toaletter, restauranger och caféer finns i parken, varav några ställen finns i tipsrundans direkta närhet.