Digitala tipsrundor


Välkommen ut på en tipsrunda i Göteborgs naturområden och parker. Frågorna uppdateras varje vecka och du kan välja svårighetsgrad både bland frågor och terräng. Låt platsen inspirera ditt val av tipsrunda.

Hur fungerar det?

Varje runda består av 15 skyltar med QR-koder. Dessa skannar du med Xrundans app och svarar på frågorna i mobilen. Skyltarnas placering hittar du i appen och du kan starta var som helst på rundan. 

Var finns de?

I dagsläget har du tio tipsrundor att välja mellan:

 • Trädgårdsrundan i Trädgårdsföreningen
 • Slottsskogsrundan i Slottsskogen
 • Lövrundan i Delsjöområdet
 • Fotspåren i Skändla
 • Havsrundan på Smithska udden
 • Älvrundan i Färjenäsparken, över Älvsborgsbron och runt Sjöbergen
 • Ängsrundan i Fjällbo ängar och Bergsjön
 • Skogsrundan i Vättlefjäll
 • Positivrundan med start i Positivparken
 • Jubileumsparksrundan i Jubileumsparken

Tillgänglighet

Lätt

Jämn terräng på asfalts- eller grusväg. Hela etappen är framkomlig med rullstol.

Våra lätta rundor är:

 • Slottsskogsrundan i Slottsskogen
 • Trädgårdsrundan i Trädgårdsföreningen
 • Havsrundan på Smithska udden.
 • Jubileumsparksrundan i Jubileumsparken

Medel

Varierande terräng. Delar av rundan går på grusväg eller naturstig.

Våra medelsvåra rundor är:

 • Lövrundan i Delsjöområdet
 • Skogsrundan i Vättlefjäll
 • Älvrundan i Färjenäsparken, över Älvsborgsbron och runt Sjöbergen
 • Positivrundan i Positivparken

Utmanande

Kuperad terräng. Branta partier på naturstig förekommer.

Till våra mest utmanande rundor hör:

 • Fotspåren i Skändla 
 • Ängsrundan i Fjällbo ängar och Bergsjön