Digitala tipsrundor

Välkommen ut på en tipsrunda i Göteborgs naturområden och parker. Frågorna uppdateras varje vecka och du kan välja svårighetsgrad både bland frågor och terräng. Låt platsen inspirera ditt val av tipsrunda.

Hur fungerar det?

Varje runda består av 15 skyltar med QR-koder. Dessa skannar du med Xrundans app och svarar på frågorna i mobilen. Skyltarnas placering hittar du i appen och du kan starta var som helst på rundan. 

Var finns dem?

I dagsläget har du fyra tipsrundor att välja mellan:

  • Trädgårdsrundan i Trädgårdsföreningen
  • Slottsskogsrundan i Slottsskogen
  • Lövrundan i Delsjöområdet
  • Fotspåren i Skändla

Tillgänglighet

Lätt

Jämn terräng på asfalts- eller grusväg. Hela etappen är framkomlig med rullstol. Exempel på rundor är Slottsskogsrundan i Slottsskogen och Trädgårdsrundan i Trädgårdsföreningen.

Medel

Varierande terräng. Delar av rundan går på grusväg eller naturstig. Exempel på rundor är Lövrundan i Delsjöområdet och Fotspåren i Skändla.

Utmanande

Kuperad terräng. Branta partier på naturstig förekommer.