Projekt: Generationsmöten genom gatukonst

Under hösten 2016 projektledde, utvecklade och genomförde vi generationsmöten – där skolungdomar tillsammans med pensionärer fått upptäcka gatukonsten i Göteborg. En konstupplevelse utan åldersgränser!

Under hösten 2016 tog vi oss runt i staden och tittar på några av konstverken som uppfördes under gatukonstfestivalen Artscape 2016.

Med på bussen var äldre från boenden och träffpunkter, samt en skolklass från samma stadsdel. Dessutom hade vi med oss en guide från Urban Konst, som berättade om både festivalen och om konstverken. Vi passade också på att prata om vad graffiti, gatukonst och offentlig konst kan vara, medan vi fikade på Kafé Kåken på Härlanda Park.

Vi gjorde en frågequiz och vi fick chans att träffa någon från en annan generation och samtidigt ta del av ett spännande konstprojekt.

Projektet ”Generationsmöten genom gatukonst” projektleddes av verksamheten Urban Konst i samarbete med Speldags och VOFF, med stöd av Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Foto: Frida Winter
En av turerna under "Generationsmöten genom gatukonst." Sammanlagt genomfördes fem stycken möten, i fem olika stadsdelar.
Foto: Frida Winter
Foto: Frida Winter
Foto: Frida Winter
Generationsfika med quiz
Foto: Frida Winter
Foto: Frida Winter
Foto: Frida Winter
Foto: Frida Winter