Projekt: Artscapekartan

Vi på Urban Konst vill göra gatukonsten tillgänglig för så många som möjligt. Därför har vi tagit fram en karta över alla de konstverk som uppfördes under gatukonstfestivalen ARTSCAPE2016, så att vem som helst enkelt kan hitta dit.

Tillsammans med organisationen Göthenburgo, illustratören Rocio Soto och Göteborgs 400-årsjubileum 2021 skapade vi i augusti 2016 en Artscapekarta. Syftet var att guida göteborgare och turister till de 22 konstverk som uppfördes under Artscapefestivalen (25 juli-21 augusti 2016).

Kartan distribuerades till caféer, bibliotek och andra mötesplatser runtom i staden. Den har använts i undervisningssyfte, samt delats ut till tusentals besökare under våra guidade bussturer.

Längst ner på den här sidan finns kartan tillgänglig för nedladdning!

Vår roll i projektet: Vi var uppdragsgivare och delaktiga i konceptutvecklingen.Vi ansvarade för layout och texter, samt distributionen av kartan.

Illustration: Rocio Soto
Framsidan, med spårvagns- och busslinjer till de olika verken utritade.
Illustration: Rocio Soto
Baksidan, med information om varje konstnär, samt hur man tar sig till respektive verk med kollektivtrafik.