Om Uppkopplad

En bristande digital kompetens leder till ökade klyftor i samhället. Uppkopplad vänder sig till de invånare i nordöstra Göteborg som saknar kunskap om hur de kan använda digitala tjänster och verktyg.

2019 började projektet Uppkopplad i Östra Göteborg som idag har blivit en permanent verksamhet under namnet Uppkopplad i Nordost. Syftet är att höja invånarnas kunskaper om de digitala verktyg och tjänster som krävs för att vara fullt ut delaktig i samhället, till exempel:

  • Praktisk kunskap om hur man använder de mest nödvändiga digitala verktygen, t.ex. bank-id, vårdupplysningar eller kontakt med skolan
  • Bättre förutsättningar för dagens arbetsmarknad
  • Stärkt integritet då de själva kan sköta sina personliga ärenden 
  • Kunskap om hur de hittar samhällsinformation och hur de kritiskt värderar den information de får.

Många av dem som Uppkopplad vänder sig till har den teknik som behövs, till exempel en smartphone, men de vet inte hur de ska använda den för annat än att surfa och kommunicera med. En del litar inte på säkerheten och behöver få information om hur de kan använda till exempel bank-id för att legitimera sig på nätet. 

Det finns också många som saknar tekniken och behöver använda de offentliga datorer som finns i biblioteken. Då får de stöd i att lära sig hur de ska göra för att i framtiden slippa be bibliotekarierna om hjälp med sina personliga ärenden.

Så arbetar vi 

Vi utökar den service som redan finns, till exempel på biblioteken, och kompletterar den med riktade utbildningar, anpassade efter invånarnas olika behov. Socialförvaltningen arbetar tillsammans med civilsamhälle, myndigheter och företag för att tillsammans anpassa utbildningarna efter de behov som finns i vardagen. Tillsammans når vi ut till målgruppen på ett framgångsrikt sätt. 

Utbildningstillfällen har hållits på bland annat socialkontor, hos Svenska kyrkan och föreningen Kvinnocenter i Bergsjön och andra mötesplatser i stadsområdet.