Om Radar72

Alla ungdomar är välkomna till Radar72, vi vill ha en öppen och tillåtande atmosfär där alla får plats och blir lyssnade på.

Radar 72

Göteborgspolitiker beslutade år 2000 att göra en särskild satsning på ungdomar i åldern 16 till 20 år. Anledningarna till satsningen var många men en särskild händelse var brandkatastrofen i Backa som bidrog till att politikerna insåg att väldigt lite gjordes för de lite äldre ungdomarna. Meningen med satsningen är att vuxna tillsammans med unga ska skapa aktiviteter och mötesplatser för 16 till 20-åringar. Radar invigdes år 2003.

Vi strävar efter att Radar 72 ska vara ett levande hus där ni ungdomar känner att ni har inflytande över verksamheten. För att skapa gemenskap och trygghet säger vi att alla ungdomar som vill vara en del av radar ingår i’’ Radar Fam’’. Med det menar vi att alla ska känna sig som en i familjen genom att visa varandra respekt, stötta varandra och lära av varandra. Vi uppmanar ungdomarna till att samarbeta med varandra och även andra ungdomssatsningar i Göteborg, vi vill att ungdomar från alla stadsdelarna i Göteborg tar del av huset.

Verksamheten blir vad ni ungdomar gör den till med stöd av oss som arbetar här. Vi tar tillvara på dina idéer och kunskaper och stöttar dig att utveckla dem.

Radar 72 är ett stort hus vilket gör att vi kan bedriva många olika verksamheter under samma tak vid samma tidpunkt. Vi har olika aktiviteter/intressen i huset så som dansklasser som bedrivs av ungdomar och fritidsledare, musikverksamhet, projektrum, foto/film grupp, ett café som bedrivs av ungdomar och en scen som används som ’’öppen scen’’ dagligen på våra öppettider.

Ungdomarna i huset planerar olika slags projekt så som studiebesök i andra städer, dansevent, workshops och spoken Words kvällar. Alla idéer är bra idéer.

Utöver våra öppettider har du som ungdom möjlighet att åtkomst om access till huset vid obemannade tider vilket gör att du kan vara här flera dagar i veckan på egen hand för att utöva din aktivitet/intresse. Vi ser detta som ett sätt där du får lära sig att ta ansvar över din egen fritid och möjlighet till att utveckla dina mål och drömmar.

På Radar 72 har vi en avsatt budget som endast är till för att förverkliga ungdomarnas idéer, stora som små. För att ta del av budgeten behöver man göra en ansökan där man beskriver syftet samt budgetredovisning exempelvis för sitt arrangemang. Personalen handleder er i processen och man kan även ta hjälp av andra ungdomar som har kompetens inom området.

Två ungdomar som beskriver vad Radar betyder för dem:

’’ En plats där man får vara sig själv’’ (Winny)

’’ Radar är en plats man känner sig välkommen, en plats där man även får lära sig så mycket och även blivit en andra familj’’ (Nadja)