Om Ungdomssatsningen Hisingen

Ungdomssatsningen Hisingen är processtöd och katalysator för ungas röster och idéer utifrån visionen att utjämna skillnader i livsvillkor mellan unga i göteborgsområdet. Målgrupp för verksamheten är i huvudsak ungdomar 16 - 20 år som bor eller rör sig på Hisingen.

Ungdomssatsningen Hisingen ska bemäktiga och möjliggöra ungas delaktighet och inflytande i frågor som målgruppen är berörda och berörs av. Verksamheten är ett komplement till befintlig ungdomsverksamhet och fungerar som en lots för ungdomar samt som en länk mellan och inom olika ungdomsarenor. Ungdomssatsningen Hisingen är också en resurs för ungdomsverksamhet på Hisingen, både inom organisationen och utanför organisationen, med särskild kompetens inom dialog, ungt ledarskap, HBTQ, behovsanalys och samverkan.

Ungdomssatsningen Hisingen verkar särskilt gentemot målgrupper som inte fångas upp av befintliga nätverk och verksamheter. Verksamheten verkar för att uppmuntra och stärka alla ungas aktiva roll i samhället genom att synliggöra och möjliggöra förutsättningar att ta plats, synas och höras.

Vi finns för att nå de som annars inte nås och möta de behov som annars inte möts.

Vi är en del av ungdomssatsningen Göteborg som finns i 5 regioner över staden; Radar 72, Fängelset, Arena 29, 1200 kvadrat och KulturAtom

Ungdomssatsningen Hisingen finns även på Facebook och Instagram.