Ungdomsfullmäktige sammanträder i kommunfullmäktigesalen, foto Anna Sigvardsson.

Ungdomsfullmäktiges möten

Välkommen att besöka ungdomsfullmäktiges stormöten. De är öppna för alla.

Alla fem stormöten med ungdomsfullmäktige ska äga rum på samma plats som
Kommunfullmäktige. Mötena hålls i Börsen, ingång Östra Hamngatan 21. Närmsta hållplats är Brunnsparken.

Ungdomsfullmäktiges mötesdagar 2021

Alla möten 2021 startar klockan 16.30 och håller på fram till senast klockan 20.30

onsdag 24 februari (inställt pga covid-19)

onsdag 24 mars (helt digitalt möte. Allmänhet som vill lyssna kan kontakta UF:s kansli)

onsdag 19 maj

onsdag 15 september

onsdag 10 novemberHär kan du söka fram handlingar från ungdomsfullmäktiges stormöten

Handlingar till UF stormöten