Fördjupad valstatistik


Här kan du se fördjupad statistik för valet till Ungdomsfullmäktige. På grund av ett bristande dataunderlag stämmer inte skoltillhörigheten för grundskoleeleverna som går på friskola för 2020. Själva röstningen och vilka kandidater som väljs påverkas inte utan endast uppföljningen nedbrutet på skola.

För att se valstatistik från 2018 och tidigare:

Valstatistik 2018 och tidigare


Val 2022

Ett antal barn med rösträtt men som av olika anledningar inte finns med i aktuell röstlängd syns inte i statistik över stadsdel och skola. Deras röster är inräknade i valresultatet.

Nedan visas statistik över valdeltagandet. Statistiken uppdateras en gång i timmen.

Översikt

Stadsdel Röstberättigade Röstat Andel som röstat
Centrum 10649 1688 15,85% Visa resultatför Centrum
Hisingen 14605 2847 19,49% Visa resultatför Hisingen
Nordost 11026 2237 20,29% Visa resultatför Nordost
Sydväst 11731 2259 19,26% Visa resultatför Sydväst
Total - 2022 48011 9031 18,81% Visa resultatför