Allt om valet till ungdomsfullmäktige

Fredagen den 6 november till och med måndagen 16 november 2020 kan du rösta på en kandidat som bor i din stadsdel. Valet gäller att välja ledamöter till ungdomsfullmäktige i Göteborg.

Valet 2020

För att kunna bli ledamot eller ersättare krävs att du

  • är folkbokförd i Göteborg (det vill säga att du bor i Göteborg)
  • har börjat årskurs 6 och är högst 17 år

Varje år vecka runt vecka 46 i november, är det val till ungdomsfullmäktige. Valet är personval utan några partitillhörigheter. Själva röstningen sker elektroniskt på nätet. Via din skola får du information om hur valet fungerar.

Alla ledamöter och ersättare väljs av jämnåriga ungdomar i skolor och gymnasier i alla stadsdelar i Göteborg.

Tiden som en ledamot eller ersättare sitter i ungdomsfullmäktige kallas för en mandatperiod. Mandatperioden är 1 år. Du kan ställa upp till omval fram till du fyller 18 år.

Rösta

Valet år 2020 är den 6-16 november och all röstning sker på webben i en särskild valapplikation. Du som har börjat i årskurs fem men inte fyllt 18 år och bor i Göteborg får rösta. Rösta här! Röstningen öppnar den 6 november 2020.

Kandidera

Du som vill kandidera i valet till ungdomsfullmäktige ska ha börjat årskurs 6 men inte fyllt 18 år valets första dag den 6 november. Du behöver också bo, vara folkbokförd i Göteborg.

För att kandidera behöver du registrera dig, det gör du här: Registrera kandidat Kandideringen öppnar hösten 2020.

Valet är ett personval, med detta menas att väljarna röstar på dig de frågor du tycker är viktiga för stadens barn och unga och inte politiska partier. Som kandidat i valet representerar du en av Göteborgs stadsdelar, du väljer själv vilken stadsdel du vill representera.

Behöver du hjälp?

Kontakta ungdomsfullmäktiges kansli eller samordnaren (nedan) i din stadsdel antingen via mejl eller ring Göteborgs stad 031 365 0000

Du kan alltid fråga en lärare om hjälp eller ringa till ungdomsfullmäktige 031 368 0413

Stadsdelarnas samordnare för ungdomsfullmäktige

Angered: Seiran Alipour seiran.alipour@angered.goteborg.se

Askim-Frölunda-Högsbo: Johan Sehlstedt johan.sehlstedt@askimfrolundahogsbo.goteborg.se

Centrum: Josefine Jonasson josefine.jonasson@centrum.goteborg.se

Lundby: Robin Thorén robin.thoren@lundby.goteborg.se

Majorna-Linné: Simon Björck simon.bjorck@majornalinne.goteborg.se

Norra Hisingen: Ahmed Idiriss ahmed.idiriss@norrahisingen.goteborg.se

Västra Göteborg: Faton Begu faton.begu@västra.goteborg.se

Västra Hisingen: Jon Dahlberg jon.dahlberg@vastrahisingen.goteborg.se

Örgryte-Härlanda: Sofia Aldén sofia.alden@orgryteharlanda.goteborg.se

Östra Göteborg: Gilbert Larsson john-gilbert.larsson@ostra.goteborg.se

Här finns en lista över ledamöter och ersättare för mandatperioden 2019-2020

Tidigare valresultat

Se en film om valet till ungdomsfullmäktige