Ungdomsfullmäktige deltar i Frihamsdagarna!

Publicerad 2 september 2021

Unga är underrepresenterade i de politiska rummen och saknar ofta både utrymme och makt i samhällsutvecklingen. Men är sänkt åldersgräns för rösträtt lösningen? Olle Wästberg, Ungdomsfullmäktige, Power to the Youth och Youth 2030 Movement deltar i ett seminarium på temat Rösträtt från 16 år?