UF:s nya presidium: Malte Barron Schöning, Nelly Groth och Sten Berg

Nytt presidium valt på årets första stormöte!

Publicerad 23 februari 2023

På ungdomsfullmäktiges stormöte valdes bland annat ett nytt presidium och styrgrupp för 2023

På ungdomsfullmäktiges första stormöte för året 22 februari valdes ett nytt presidium:

Nytt presidium för ungdomsfullmäktige 2023
Ordförande: Sten Berg
Vice ordförande: Nelly Groth
Andre vice ordförande: Malte Barron Schöning

Ungdomsfullmäktige valde också en ny styrgrupp för 2023.
Debatt om enprocentregeln och beslut om att UF ska arbeta för att alla kommunala byggnader som byggs ska ha en kommitté som ser och att budgeten används på rätt sätt.
Beslut också om att UF ska ha dialog med ansvariga politiker om utvecklad IT-utbildning för skolorna.
UF beslutade också om att jobba för att de politiska ungdomsförbunden ska får kampanja på grundskolorna.