Börssalen, stormöte ungdomsfullmäktige, fotograf Lo Birgersson

DAGS FÖR VAL TILL UNGDOMSFULLMÄKTIGE


Publicerad 10 november 2022

Den 11-21 november är det val till Göteborgs ungdomsfullmäktige. I år är det över 48 000 barn och unga som bor i Göteborg som har börjat femte klass men ännu inte fyllt 18 år som får rösta. De som väljs får en möjlighet att påverka politiker och tjänstepersoner.


Göteborgs ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar mellan 12–17 år. Sammanlagt 81 ledamöter och 20 ersättare. De kommer från alla stadsområden och bestämmer själva vilka frågor som ska diskuteras. Ungdomsfullmäktige har ingen formell makt, men kan genom sitt arbete påverka kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar i frågor som rör unga.

Här röstar du: https://ufval.goteborg.se/