ÅRETS FÖRSTA STORMÖTE PÅ BÖRSEN 22 februari

Publicerad 21 februari 2023

Ungdomsfullmäktiges stormöte är 22 februari, kl 16.30 på Börsen, Gustav Adolfs Torg

Ungdomsfullmäktiges första stormöte för året är  på onsdag 22 februari, kl16.30

Börsen, ingång Gustav Adolfs Torg. 

 Alla handlingar  finns på webben.

Sammanträde Ungdomsfullmäktige 2023-02-22 - Ungdomsfullmäktige - Nämndhandlingar - Göteborgs Stad (goteborg.se)

  

Det finns möjlighet att lyssna och se mötet via åhörarplatser på Börsen för alla andra intresserade.