Ungdomsutbyte

Ungdomsutbyte genomförs för grupper av ungdomar mellan 13 och 30 år. Är du nyfiken på att möta unga från andra länder för att diskutera ett ämne du tycker är intressant, då kan ungdomsutbyte vara något för dig.

I ett ungdomsutbyte ingår du i en grupp från Sverige som antingen åker någon annanstans i Europa för att träffa andra unga, eller så kommer unga från andra länder hit. Det kommer vara en grupp på mellan 16 och 60 unga. Ungdomsledare finns på plats som stöd. Under ett antal dagar kommer ni bo ihop och utbyta erfarenheter kring det tema utbytet fokuserar på. Det kan till exempel handla om kultur, miljöfrågor eller fördomar. Utbytet pågår i 5-21 dagar.

Utbytet består av en blandning av arbetssätt. Det kan vara workshops, debatter, övningar, diskussioner, rollspel och utomhusaktiviteter. Det planeras av ungdomsledare och unga tillsammans.

Efter ett utbyte säger de flesta deltagarna att de har lärt sig nya saker och utvecklat sin kompetens samt skaffat vänner från olika länder.

Finansiering

Genom stöd från EU får du som deltagare i ett ungdomsutbyte bidrag för att täcka resekostnad. Under utbytet får du boende och mat.

Filmer om ungdomsutbyte

Mitt Erasmus: Lars

Erasmus+: Youth Exchange