Så här arbetar vi

Vi samverkar med flera olika aktörer i Angered för att motivera unga att förändra sitt riskbeteende. I vårt arbete kombinerar vi behandling med sysselsättningsaktiviteter.

Hur funkar arbetet i praktiken?

UngAngered erbjuder en intensiv, individanpassad och flexibel behandlingsinsats. Vi arbetar för att se helheten och hitta lösningar som fungerar.

Du som är mellan 10 och 25 år får individuellt stöd som anpassas utifrån ditt behov och dina önskemål. Det går i korthet till så här:

 • Tillsammans kommer vi överens om en planering och ser över vilka personer som är viktiga för dig att ha med i processen.
 • Vi skapar tillsammans en plan med tydliga mål och delmål med behandlingen. Vi tar också fram en beskrivning över hur insatsen ska genomföras under tiden hos UngAngered.

Vi utgår från från de tider och platser som fungerar för dig. Våra möten kan vara på vårt kontor, på en mötesplats för ungdomar eller kanske hemma hos dig? Vi kan också hitta något annat ställe som känns tryggt för dig. 

Vi kan även stötta dig som redan har många stödkontakter och behöver hjälp med att få ihop vardagen kring sysselsättning, möten, sociala relationer och annat som kan vara svårt att hinna med som ung person.

Vilka är vi

Vi som arbetar i UngAngered har olika roller och kompetenser. Vilka du kommer att träffa beror på vilka behov du har. Vi är: 

 • ungdomsbehandlare
 • familjebehandlare 
 • skolsocionomer
 • SSPF  Ett samarbete mellan skola-socialtjänst-polis-fritid.
 • SIG  Står för social insatsgrupp och stöttar unga som vill lämna en kriminell livsstil. 
 • KAA  Står för kommunalt aktivitetsansvar. Det betyder att Göteborgs Stad har skyldighet att hålla kontakt med dig som är under 20 år och ännu inte har en gymnasieexamen. 

Vi samverkar också med: 

 • skola
 • övrig socialtjänst
 • mötesplatser för unga 
 • fältgruppen
 • arbetsförmedlingen
 • föreningar och företag i vårt område.