UngNordost

Inom UngNordost samarbetar UngÖst och UngAngered för ungdomar i stadsområde Nordost.

Förstudie om tjejer och gängkriminalitet

UngNordost har beviljats medel från ESF (Rådet för Europeiska socialfonden) för att göra en förstudie som hur unga tjejer påverkas av gängkriminalitet. Tillsammans med andra aktörer ska UngNordost ta fram ett förslag på hur ett arbete för fånga upp och ge stöd till tjejer i riskzon för kriminella gäng kan utvecklas och testas. Förstudiens resultat ska lägga grunden för hur ett stöd riktat till tjejer i riskzon kan utformas och testas inom ramen för ett ESF+ projekt.

EU flagga och texten Europeiska socialfonden