Om UngAngered

UngAngered är en verksamhet för unga i åldern 13 till 25 år som bor i Angered. Vi arbetar för att stödja och motivera unga till att få ett bättre och mer självständigt liv.

UngAngered samarbetar med olika verksamheter och föreningar för att tillsammans med ungdomen hitta rätt stöd som kan hålla på sikt. Arbetssättet bygger på att skräddarsy insatser och ge ett individuellt stöd till ungdomen. På sikt syftar UngAngered till att minska problem med kriminalitet bland unga och att unga i stadsdelen upplever en ökad känsla av delaktighet i samhället.

I UngNordost samarbetar de båda enheterna UngÖst och UngAngered för målgruppen i stadsområde Nordost.