Gör din röst hörd!


Vill du förändra något? Eller berätta en historia? Det finns många sätt att höras och bli lyssnad på. Man kan engagera sig och driva frågor för att nå dem som bestämmer eller kanske göra en film om något som betyder mycket för en själv.

Hisingens Ungdomsråd 

Att gå med här är ett sätt att engagera sig.

Ungdomsrådet anordnar bland annat:

  • Dialogmöten med fokus på ett Hisingen för unga
  • Roliga aktiviteter
  • Träffar med politiker och chefer i Göteborg

Har också pengapotten Money Island som är till för ungdomar mellan 13-20 år som bor på Hisingen och är tillgänglig att söka pengar från om en vill anordna en aktiviteter för ungdomar! 

Läs kriterierna här

Ladda ner blankett här

Skicka din ansökan till my.hansson@socialhisingen.goteborg.se

 Vi ser fram emot er ansökan!

 /Hisingens ungdomsråd

Rapport

Vår praktikant Ellinore Blendberg har skrivit rapporten Ungdomars politiska (o)intresse.

Rapporten är en sammanfattning av den undersökning som Ellinore gjort under sin praktik hos oss och handlar om hur det politiska engagemanget och intresset ser ut bland ungdomar mellan 15-20 år på Hisingen. I rapporten kan du bland annat läsa om vilka politiska områden som är viktigast för unga idag, hur politiskt engagemang uttrycks samt vad som påverkar och utvecklar ungas intresse för politik och samhällsfrågor. 

Här kan du läsa rapporten Ungdomars politiska (o)intresse.

Medieredaktionen

Ung Arena har genom föreningen Göthenburgo tidigare haft en medieredaktion för att göra det möjligt för unga att få sin röst hörd. Har du en historia att berätta? Vill du lyfta upp någon annans historia? 

Göthenburgo är en ideell förening som vill föra människor i Göteborg närmare varandra genom att lära ut att göra film. Föreningen har tidigare startat upp en ungdomsredaktion i Mölndal, och vill nu fortsätta sitt arbete på Hisingen. Kolla in Hisings-TV för att se vad de producerat hittills.

Gå in på deras sida för att hitta kontaktuppgifter, eller hör av dig till Ung Arena så hjälper vi till.

Instagram: gothenburgo