Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Hos oss får ditt barn vara del av en rolig och upplevelsebaserad verksamhet med barnen i fokus. Vi har estetik och lek som arbetsmetod, vilket innebär att vi lär och utvecklas tillsammans genom gemensamma aktiviteter. Förskolan har två avdelningar – en för yngre barn och en för äldre barn.

Om förskolan

Förskolan ligger i ett lugnt och trevligt bostadsområde med landshövdingehus och villor med närhet till allmänna kommunikationer och grönområde. Vi har även gångavstånd till Kulturhuset Kåken som erbjuder ett brett kulturutbud och som innehåller ett bibliotek och en öppen förskola.

Lärmiljöer och pedagoger

Förskolan har två avdelningar – en för yngre barn och en för äldre barn. På avdelningarna arbetar både förskollärare och barnskötare.

Vi har mysiga lokaler där det finns utrymme för lek och lärande. På avdelningen för de äldre barnen har barnen och pedagogerna tillsammans utformat en stimulerande lärmiljö, medan avdelningen för de yngre barnen har en lärmiljö som är anpassad för de yngsta barnen.

Vi tar vara på barnens kompetens och förmåga, och vi arbetar även med olika fokusområden.

Vi lär med hjälp av estetik och lek

På vår förskola har vi estetik och lek som ett centralt verktyg i vår pedagogik, vilket innebär att vi lär och utvecklas tillsammans genom gemensamma aktiviteter. Vi arbetar konkret med estetiska uttrycksformer med hjälp av alla möjliga material och lekar, för att barn ska få chansen att ge uttryck för sitt lärande på ett roligt sätt.

Vårt arbetssätt gör att vi ofta samarbetar mellan avdelningarna. Gemensamma aktiviteter har vi både ute och inne.

Vi är utomhus varje dag

Förskolans gård består av två delar där vi kan anpassa verksamheten och aktiviteter efter barnens intressen. Vi har gungor, sandlådor och rutschkana. Vi är utomhus varje dag vilket främjar barnens möjligheter att utvecklas och stimuleras motoriskt.

Våra förhållningssätt

Vi på förskolan vet vårt uppdrag och vem vi är till för.
Vi arbetar tillsammans.
Vi bryr oss.
Vi tänker nytt.

Barnens lärande och utveckling i centrum.

Vi lägger grunden för barnens fortsatta utbildning.
Vi utvecklar förskolan tillsammans.
En rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn.
Vi satsar mer där det behövs mest.

Hos oss på Uddevallagatan formas framtiden.

Besöka förskolan

Vi har besökstider ett par gånger per termin. Ring till avdelningen Blåklockan för att ta reda på vilka datum du kan besöka förskolan och få en rundvisning. Rundvisningen sker oftast klockan 16.30–17.00.