Åldersgränser

Här finns information om åldersgränser som gäller i gym.

Gym

Från det år du fyller 13 år

Får träna själv på gymmet, efter genomgång med instruktör.