Nyheter i gymmet från 1 maj

Publicerad 17 april 2023

Från 1 maj sker några ändringar för gymmet: en ny åldersgräns börjar gälla, provträningsveckan tas bort och ersätts med fem prova på-tillfällen och kroppsanalysen tas bort.

Ny åldersgräns i gymmet

Den 1 maj införs en ny åldersgräns i gymmet. Då kan du, från det år du fyller 13, träna själv på idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar.

För att få träna själv måste du ha:

  • en vuxen som kontaktperson
  • gått en gymintroduktion.

Du bokar introduktionen i receptionen på den anläggning där du vill träna. Under gymintroduktionen går du och gyminstruktören igenom ditt mål med träningen, teknik och maskiner/utrustningen på gymmet samt regler och villkor för att träna på idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar. Du får också ett träningsprogram att följa av gyminstruktören.

Fem prova på-tillfällen ersätter provträningsveckan

Från och med 1 maj tas provträningsveckan för gym, gruppträning och bad bort och ersättas med fem prova på-tillfällen. Med prova på-tillfällena kan du testa gym, gruppträning och bad på alla idrotts- och föreningsförvaltningens friskvårdsanläggningar helt gratis. Du kan använda tillfällena i tolv månader från ditt första prova på-tillfälle. Erbjudandet gäller en gång per person under tolv månader.

Kroppsanalys tas bort

Från och med 1 maj erbjuder idrotts-och föreningsförvaltningen inte längre kroppsanalys, varken fristående eller i kombination med gyminstruktion.