Vad händer på biblioteket?

Tuve bibliotek är en aktiv mötesplats och vår målsättning är att erbjuda ett varierat programutbud för barn, unga och vuxna. Just nu har vi bokcirklar, sång- och sagostunder för barn och föräldrar samt pysselhäng. På skolloven arrangerar vi flera aktiviteter för barn och unga.