Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan ska rivas och har därför ingen verksamhet för närvarande och går därför inte att söka till. Lokalen är just nu en samlingslokal för dagbarnvårdarna i sydväst.