Arbetsuppgifter och aktiviteter

Vi erbjuder aktiviteter som sinnesupplevelser, musik, lättare skapande samt friskvård och fysisk träning. Vi erbjuder en varierad arbetsdag där vi utgår från dina intressen, önskemål och förutsättningar.

Våra aktiviteter på Tumlehed daglig verksamhet är:

  • Djungelrummet

  • Pyssel

  • Upplevelserum

  • Bollbad

  • Skapande

  • Miljö

  • Promenad