Arbetsuppgifter och aktiviteter


Vi erbjuder aktiviteter som sinnesupplevelser, musik, lättare skapande samt friskvård och fysisk träning. Vi erbjuder en varierad arbetsdag där vi utgår från dina intressen, önskemål och förutsättningar.

Våra aktiviteter på Tumlehed daglig verksamhet är:

  • Djungelrummet

  • Pyssel

  • Upplevelserum

  • Bollbad

  • Skapande

  • Miljö

  • Promenad

Bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter

Här nedan kan du ladda ner och skriva ut bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter på vår dagliga verksamhet.