Ung i Västra Hisingen

Känner du dig orolig för att din ungdom hoppat av gymnasiet, hamnat i ett sammanhang med droger, kriminalitet eller annan problematik som försvårar vardagen? Då kan du ta kontakt med Ung i Västra Hisingen.

Vi ger stöd till dig som är mellan 12 och 25 år och dina föräldrar. Ung i Västra Hisingen arbetar motiverande, vägleder och planerar tillsammans med dig för att lösa problemen. Du som förälder eller ungdom kan även få stöd- och rådgivande samtal. Stöd kan erbjudas både dag- och kvällstid.

Vi som arbetar i Ung i Västra Hisingen är ungdomssekreterare, SSPF koordinatorer, SIG koordinatorer och KAA (Kommunalt aktivitetsansvar).

Här hittar du kontaktuppgifter till Ung i Västra Hisingen.