Resursenheten Unga

Känner du dig orolig för att din ungdom hoppat av gymnasiet, hamnat i ett sammanhang med droger, kriminalitet eller annan problematik som försvårar vardagen? Då kan du ta kontakt med Resursenheten Unga.

Vi ger stöd till dig som är mellan 12 och 25 år och dina föräldrar. Resursenheten Unga arbetar motiverande, vägleder och planerar tillsammans med dig för att lösa problemen. Du som förälder eller ungdom kan även få stöd- och rådgivande samtal. Stöd kan erbjudas både dag- och kvällstid.

Vi som arbetar i Resursenheten Unga är ungdomssekreterare, SSPF koordinatorer, SIG koordinatorer och KAA (Kommunalt aktivitetsansvar).

Här hittar du kontaktuppgifter till Resursenheten Unga