Trygghetsundersökning

2014 och 2017 genomförde stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen trygghetsundersökningar med invånare i stadsdelen.

Resultat i Biskopsgården 2017

70 % av de svarande i Biskopsgården upplever att de är ganska eller mycket trygga. Män är mer trygga än kvinnor i Biskopsgården men andelen ganska och mycket otrygga män har ökat i större utsträckning än kvinnor. Andelen unga 16-18 år som är ganska och mycket otrygga har ökat mest av alla åldersgrupper – från 3% till 13% i Biskopsgården.  

Störst otrygghet upplever de invånare som går ut ensamma kvällstid i området där de bor. 26% av de svarande i Biskopsgården upplever detta. I den nationella trygghetsundersökningen (NTU) är motsvarande siffra 19%.

Andelen som känner någon form av otrygghet eller upplever sig som varken trygg eller otrygg har ökat mest hos dem som vistas i offentliga lokaler kvällstid. Fler uppger att de upplever att deras barn varken är trygga/otrygga i skolan/förskolan, från 6% till 26%.

Primärområdet Svartedalen sticker ut i resultaten genom att visa på en stor försämring vad gäller upplevd otrygghet hemma både dagtid och kvällstid.

Andelen personer som är rädda för en eller flera personer i området där man bor är i princip oförändrad sedan 2014. I primärområdet Jättesten är 17 % rädda för en eller flera personer. I Norra Biskopsgården är det 6%.

Resultat i Torslanda 2017

Invånarna i Torslanda är generellt trygga och känner sällan oro. 94 % av de svarande i Torslanda upplever att de är ganska eller mycket trygga. Kvinnor är lite mer trygga än män och andelen ganska och mycket otrygga män har ökat i större utsträckning än kvinnor. Andelen unga 16-18 år som är ganska och mycket otrygga har ökat mest av alla åldersgrupper; från 0% till 3% i Torslanda.

Störst otrygghet upplever de invånare som går ut ensamma kvällstid i området där de bor. 6% av de svarande i Torslanda upplever detta. I den nationella trygghetsundersökningen (NTU) för 2016 är motsvarande siffra 19%.

Såhär gjordes trygghetsundersökningarna i Västra Hisingen

Resultatet ligger till grund för att beskriva utvecklingen av tryggheten över tid och som underlag för att prioritera åtgärder. 2017 års undersökning var en uppföljning av trygghetsundersökningen som genomfördes 2014. 

1500 invånare intervjuades under våren 2017 om otrygghet, oro och problem de upplever. I undersökningen kan vi se att en liten försämring har skett inom alla områden sedan undersökningen 2014. Invånare i både Torslanda och Biskopsgården är lite mer otrygga, oroliga och upplever fler saker som ett problem. 1005 intervjuer har gjorts i Biskopsgården och 508 intervjuer har gjorts i Torslanda under vecka 19 till 22 2017.

De som svarat på undersökningen i Biskopsgården är boende i områdena Jättesten, Länsmansgården, Norra Biskopsgården, Svartedalen och Södra Biskopsgården. I Torslanda är det boende i områdena Arendal, Björlanda, Hjuvik, och Nolered som har deltagit. Intervjuerna har gjorts med personer som är över 16 år.

Frågor som ställdes i undersökningen var exempelvis:

  • Hur trygg känner du dig i det område där du bor?
  • Har du varit utsatt för stöld/hot/fysiskt våld under de 12 senaste månaderna?
  • Har du oroat dig någon gång under de 12 senaste månaderna för…?
  • Finns det några speciella personer i området där du bor som du är rädd för?
  • Hur ser du på Polisen och Stadsdelsförvaltningen?

Vill du veta mer om trygghetsundersökningarna?

Läs en sammanställning av resultaten i filen här nedan. Om du vill ha mer detaljer ur undersökningarna, kontakta Catharina Jonsson catharina.jonsson@socialhisingen.goteborg.se

Trygghetsundersökning från 2017:
Trygghetsundersökning Västra Hisingen 2017 Biskopsgården

Trygghetsundersökning Västra Hisingen 2017 Torslanda

Trygghetsundersökning från 2014:
Trygghetsundersökning Västra Hisingen 2014 Biskopsgården
Trygghetsundersökning Västra Hisingen 2014 Torslanda