Hur kan jag engagera mig?

Alla som bor och arbetar i Västra Hisingen kan bidra till att öka tryggheten i området. Det finns många sätt som du som invånare kan engagera dig. Har du egna idéer på hur vi kan jobba tillsammans? Hör gärna av dig!

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är ett samarbete mellan Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, fastighetsägare, park- och naturförvaltningen och trafikkontoret. Det är stadsdelsförvaltningen som organiserar trygghetsvandringarna. Under vandringarna tittar vi bland annat på hur utemiljön sköts, underhåll av lekplatser, belysning och ser vad som behöver åtgärdas.

Om du är intresserad av trygghetsvandringar i stadsdelen, välkommen att kontakta Carl Blixt carl.blixt@vastrahisingen.goteborg.se

Nattvandringar

Stadsdelsförvaltningen har anställda ungdomssekreterare som både kvällstid och dagtid arbetar uppsökande och riktat mot ungdomar. Ungdomssekreterarna har ett nära samarbete med andra aktörer och samverkar kring platser där invånare upplever oro och otrygghet. Polisen har riktad patrullering till särskilt utsatta områden där försäljning av droger och missbruk kan pågå.

Stadsdelsförvaltningen stöttar föreningar med föreningsbidrag som vill nattvandra i Västra Hisingen.

Vill du vara med och nattvandra eller vill ha mer information? Kontakta Anna Lindeborg anna.lindeborg@vastrahisingen.goteborg.se

Föreningsliv

Stadsdelsförvaltningen samverkar med föreningslivet och har två föreningskonsulenter som särskilt arbetar med att knyta och utveckla kontakten med föreningar i stadsdelen.

Har ni frågor om ekonomiskt stöd kontaktar ni: Helene Mellander
Tel: 031 – 366 51 83 E-post: helene.mellander@vastrahisingen.goteborg.se

Har ni frågor som gäller föreningsutveckling kontaktar ni: Gonzalo Collazo
Tel: 031 - 366 68 84 E-post: gonzalo.collazo.mallo@vastrahisingen.goteborg.se

Vill du hitta en förening: Föreningar Göteborg

Fler idéer för hur vi tillsammans kan öka tryggheten?

Vi som är anställda på Västra Hisingens stadsdelsförvaltning jobbar tillsammans med invånarna på olika sätt. Det är bara då vi kan nå målet om en ökad trygghet i vårt område. Hur vill du engagera dig? Har du egna idéer hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Tveka inte att kontakta

Lovisa Trell
Västra Hisingens stadsdelsförvaltning
031-366 62 99
lovisa.trell@vastrahisingen.goteborg.se

Anna Lindeborg
​Västra Hisingens stadsdelsförvaltning
031-366 69 37
​anna.lindeborg@vastrahisingen.goteborg.se