Hur kan jag engagera mig?

Alla som bor och arbetar på Hisingen kan bidra till att öka tryggheten i området. Det finns många sätt som du som invånare kan engagera dig. Har du egna idéer på hur vi kan jobba tillsammans? Hör gärna av dig!

Föreningsvandring

Vill din förening bidra till att öka tryggheten och samtidigt få en extra slant till föreningskassan? Bli en av föreningarna som kvällsvandrar i stadsområdet och få ekonomiskt bidrag för det. 

Vill du vara med eller vill du ha mer information? Kontakta Catharina Jonsson catharina.jonsson@socialhisingen.goteborg.se 

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är ett samarbete mellan socialförvaltningen Hisingen, fastighetsägare, park- och naturförvaltningen och trafikkontoret. Det är socialförvaltningen Hisingen som organiserar trygghetsvandringarna. Under vandringarna tittar vi bland annat på hur utemiljön sköts, underhåll av lekplatser, belysning och ser vad som behöver åtgärdas. 

Om du är intresserad av trygghetsvandringar i Biskopsgården, välkommen att kontakta Bo Bra i Biskopsgården. Här finns information om Bo Bra i Biskopsgården.

Föreningsliv

Socialförvaltningen Hisingen samverkar med föreningslivet och har två föreningskonsulenter som särskilt arbetar med att knyta och utveckla kontakten med föreningar i stadsdelen.

Har ni frågor om ekonomiskt stöd kontaktar ni: Helene Mellander
Tel: 031 – 366 51 83 E-post: helene.mellander@socialhisingen.goteborg.se

Fler idéer för hur vi tillsammans kan öka tryggheten?

Vi som är anställda på socialförvaltningen Hisingen jobbar tillsammans med invånarna på olika sätt. Det är bara då vi kan nå målet om en ökad trygghet i vårt område. Hur vill du engagera dig? Har du egna idéer hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Tveka inte att kontakta:

Catharina Jonsson
socialförvaltningen Hisingen

031-366 69 37
​catharina.jonsson@socialhisingen.goteborg.se