Hur kan jag engagera mig?

Alla som bor och arbetar i Västra Hisingen kan bidra till att öka tryggheten i området. Det finns många sätt som du som invånare kan engagera dig. Har du egna idéer på hur vi kan jobba tillsammans? Hör gärna av dig!

Föreningsvandring

Vill din förening bidra till att öka tryggheten och samtidigt få en extra slant till föreningskassan? Bli en av föreningarna som kvällsvandrar i stadsdelen och få ekonomiskt bidrag för det.

Vill du vara med eller vill du ha mer information? Kontakta Anna Lindeborg anna.lindeborg@socialhisingen.goteborg.se

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är ett samarbete mellan Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, fastighetsägare, park- och naturförvaltningen och trafikkontoret. Det är stadsdelsförvaltningen som organiserar trygghetsvandringarna. Under vandringarna tittar vi bland annat på hur utemiljön sköts, underhåll av lekplatser, belysning och ser vad som behöver åtgärdas.

Om du är intresserad av trygghetsvandringar i stadsdelen, välkommen att kontakta Carl Blixt carl.blixt@socialhisingen.goteborg.se

Föreningsliv

Stadsdelsförvaltningen samverkar med föreningslivet och har två föreningskonsulenter som särskilt arbetar med att knyta och utveckla kontakten med föreningar i stadsdelen.

Har ni frågor om ekonomiskt stöd kontaktar ni: Helene Mellander
Tel: 031 – 366 51 83 E-post: helene.mellander@socialhisingen.goteborg.se

Har ni frågor som gäller föreningsutveckling kontaktar ni: Gonzalo Collazo
Tel: 031 - 366 68 84 E-post: gonzalo.collazo.mallo@socialhisingen.goteborg.se

Vill du hitta en förening: Föreningar Göteborg

Fler idéer för hur vi tillsammans kan öka tryggheten?

Vi som är anställda på Västra Hisingens stadsdelsförvaltning jobbar tillsammans med invånarna på olika sätt. Det är bara då vi kan nå målet om en ökad trygghet i vårt område. Hur vill du engagera dig? Har du egna idéer hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Tveka inte att kontakta:

Anna Lindeborg
socialförvaltningen Hisingen
031-366 69 37
​anna.lindeborg@socialhisingen.goteborg.se