Om Trygg i Västra Hisingen

Genom Trygg i Västra Hisingen samverkar stadsdelsförvaltningen och polisen för att göra stadsdelen tryggare. Med utgångspunkt i vad du och andra invånare upplever definierar vi vad som behöver åtgärdas. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Trygghetsarbetet utgår från synpunkter från invånarna kombinerat med information från polisen och stadsdelsförvaltningens verksamheter. Invånarnas synpunkter tas tillvara genom trygghetsundersökningar och regelbundna medborgardialoger. Inom polisen och stadsdelsförvaltningen samlar de ansvariga in information och uppdaterar lägesbilden regelbundet. Utifrån den skapas en gemensam åtgärdsplan, som beskriver de problemområden som ska åtgärdas.

Kontakt

Vi vill gärna ha dina synpunkter på hur vi tillsammans kan göra Västra Hisingen till en ännu tryggare och trivsammare stadsdel. Hör gärna av dig till oss

Anna Lindeborg
​socialförvaltningen Hisingen
031-366 69 37​
anna.lindeborg@socialhisingen.goteborg.se

Daniel Johnsson
Kommunpolis
Polisen
072-203 13 80
daniel.johnsson@polisen.se

Alla arbetar efter samma modell

Alla stadsdelar i Göteborg arbetar efter samma modell. Här kan du läsa mer om modellen för trygghetsarbetet- Trygg i Göteborg