Om Trygg i Västra Hisingen

Genom Trygg i Hisingen samverkar socialförvaltningen Hisingen och polisen för att göra stadsområdet tryggare. Med utgångspunkt i vad du och andra invånare upplever definierar vi vad som behöver åtgärdas. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Trygghetsarbetet utgår från synpunkter från invånarna kombinerat med information från polisen och stadsområdets verksamheter. Invånarnas synpunkter tas tillvara genom trygghetsundersökningar och regelbundna medborgardialoger. Inom polisen och socialförvaltningen Hisingen samlar de ansvariga in information och uppdaterar lägesbilden regelbundet. Utifrån den skapas en gemensam åtgärdsplan, som beskriver de problemområden som ska åtgärdas.

Kontakt

Vi vill gärna ha dina synpunkter på hur vi tillsammans kan göra Västra Hisingen till ett ännu tryggare och trivsammare område. Hör gärna av dig till oss

Catharina Jonsson
​socialförvaltningen Hisingen
031-366 69 37 ​
catharina.jonsson@socialhisingen.goteborg.se

Daniel Johnsson
Kommunpolis
Polisen
072-203 13 80 
daniel.johnsson@polisen.se

Alla arbetar efter samma modell

Alla stadsområden i Göteborg arbetar efter samma modell. Här kan du läsa mer om modellen för trygghetsarbetet- Trygg i Göteborg