Våldsbejakande extremism

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning samarbetar med Göteborg Stads samordnare i arbetet mot våldsbejakande extremism. De har till uppdrag att ge stöd till berörda verksamheter och utbilda medarbetare inom Göteborg stad. Vi kan därför erbjuda hjälp och stöd till oroliga invånare.

Är du orolig för att en närstående ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Du kan få stöd och hjälp - kontakta oss!

Rädda barnens orostelefon för anhöriga eller närstående.
Numret är: 020- 100 200

Mer information om Rädda barnens orostelefon

Säkerhetspolisen på 010-568 70 00 eller polisen på 114 14 (i akuta skeenden)

Stadsdelsförvaltningen har två kontaktpersoner, dit både medarbetare och invånare kan vända sig med oro och frågor kring våldsbejakande extremism.

Lovisa Trell
031-366 62 99
lovisa.trell@vastrahisingen.goteborg.se

Anna Lindeborg
031-366 69 37​
anna.lindeborg@vastrahisingen.goteborg.se

För mer information om Göteborgs stads arbete

Våldsbejakande extremism Göteborgs Stad

Läs mer om arbetet mot extremism på nationell nivå