Trygghet på gator och torg

För att öka tryggheten på offentliga platser är det poliser, ungdomssekreterare och trygghetsvärdar ute på gator och torg. Socialförvaltningen stöttar också föreningar som nattvandrar och invånare som vill engagera sig för tryggheten i stadsområdet.

Föreningsvandring

Vill din förening bidra till att öka tryggheten och samtidigt få en extra slant till föreningskassan? Bli en av föreningarna som kvällsvandrar i stadsdelen och få ekonomiskt bidrag för det. 

Vill du vara med eller vill ha mer information? Kontakta Catharina Jonsson catharina.jonsson@socialhisingen.goteborg.se

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är ett samarbete mellan socialförvaltningen Hisingen, fastighetsägare, park- och naturförvaltningen och trafikkontoret. Det är socialförvaltningen som organiserar trygghetsvandringarna. Under vandringarna tittar vi bland annat på hur utemiljön sköts, underhåll av lekplatser, belysning och ser vad som behöver åtgärdas. 

Om du är intresserad av trygghetsvandringar i Biskopsgården, välkommen att kontakta Bo bra i Biskopsgården. Här hittar du information om Bo Bra i Biskopsgården.

Uppsökande arbete dag- och kvällstid

Socialförvaltningen har anställda ungdomssekreterare som både kvällstid och dagtid arbetar uppsökande och riktat mot ungdomar. Ungdomssekreterarna har ett nära samarbete med andra aktörer och samverkar kring platser där invånare upplever oro och otrygghet. Polisen har riktad patrullering till särskilt utsatta områden där försäljning av droger och missbruk kan pågå.

Klotter och skadegörelse

Klotter, skadegörelse och nedskräpning är något som upplevs som ett stort problem i vårt stadsområde. En åtgärd mot detta är att informera om var invånarna kan vända sig när de upptäcker sådant. Problemen uppmärksammas också under de regelbundna trygghetsvandringarna. Varje år sker även städdagar inom staden i samarbete med flera samverkanspartners, bland annat skola och förskola. 

Har du sett ett hål i gatan eller på cykelbanan, att en gatlampa inte lyser eller buskar som behöver klippas? Är det akut ring Göteborgs Stad 031-365 00 00. Annars kan du felanmäla här: Felanmälan till Göteborg stad. Handlar frågan om ditt bostadshus ska du kontakta din fastighetsägare.

Bo Bra

Bo Bra-processen i Biskopsgården är ett samarbete, som startade 1993, mellan socialförvaltningen Hisingen, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, Bostads AB Poseidon, Willhem AB, Balder och GöteborgsLokaler. Denna samverkan är resultatet av ett gemensamt intresse att skapa en attraktiv stadsdel. Ett viktigt mål för processen är att de som bor i Biskopsgården ska känna stolthet över sin stadsdel, känna delaktighet och vilja bo kvar.

För mer information och kontakt:  Bo bra i Biskopsgården.