Trygghetsundersökning

Trygghetsundersökningar har genomförts tre år i rad, 2015-2017. 1 000 intervjuer gjordes varje år med personer boende i Östra Göteborg. Resultatet blev en viktig pusselbit i den lokala lägesbild som är grunden för trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen.

Om trygghetsundersökningen

Syftet med trygghetsundersökningen är att få en bild av den upplevda tryggheten bland invånarna och att ta fram ett underlag till det fortsatta arbetet med att öka tryggheten i området.

Undersökningen är en del i Trygg i Östra Göteborg – ett långsiktigt samverkansarbete mellan polisen och stadsdelen Östra Göteborg enligt en modell som används i flera andra stadsdelar. Fördjupad samverkan och utökad dialog med invånarna ska leda till ökad trygghet, minskad brottslighet och större förtroende för stadsdelsförvaltningen och polisen hos invånarna.

Undersökningarnas resultat i korthet

  • De allra flesta känner sig trygga såväl i hemmet som i området där de bor. Känslan av tryggheten minskar tydligt under kvällstid
  • Nästan hälften tycker att nedskräpning är ett stort problem
  • Andra problem är skadegörelse så som klotter, trafikproblem samt alkohol- och drogpåverkade personer
  • De allra flesta upplever inte att de är rädda för någon eller några personer i området
  • Ungefär hälften av de som svarade känner att polisen och stadsdelsförvaltningen bryr sig om problemen i stadsdelen

Överlag kan sägas att upplevelsen av trygghet har ökat sedan mätningarna började genomföras.

Trygghetsundersökningen från 2015, 2016 och 2017 hittar du i listan nedan.