Bild av Lars Lanhed, från filmen Tre minuter om radikalisering.

Tre minuter om radikalisering

Se en kort animerad film om hur en ung människa "Abbe" radikaliseras in i en våldsbejakande extremism.

Filmen är framtagen av SDF Östra Göteborg inom projektet Bryta tystnaden och har finansierats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Syftet med filmen är att uppmärksamma tittaren på varningssignaler som den person som går igenom en radikaliseringsprocess kan visa.

Den som känner oro för någon i sin omgivning får också information om vart hen kan vända sig för att få stöd. 

Filmen är gjord av Lars Lanhed, Masonit Design och Louise Bergman Kommunikation, Göteborg 2020.