Hur kan jag engagera mig?

Ett bra sätt att engagera sig är att vara med vid de föreningsvandringar som görs på kvällar och helger. Du kan också kontakta trygghetssamordnaren ifall du har förslag eller frågor om trygghet.

Föreningsvandra

Är du intresserad av att veta mer om föreningsvandringarna kan du kontakta:

Yoonis Hassan, föreningskonsulent
Telefon: 031-365 31 03
E-post: yoonis.khalif.hassan@ostra.goteborg.se

Andra sätt du kan engagera dig

  • Delta på de politiska nämndmötena i stadsdelen som hålls på en tisdag kl. 15 varje månad. Du hittar mer information om det här.

  • Medverka på de dialogmöten och invånarmöten som arrangeras av olika aktörer inom stadsdelen.

  • Kontakta trygghetssamordnaren om synpunkter kring trygghetsfrågor i stadsdelen.

  • Kontakta socialtjänsten om man behöver ha hjälp med att lösa problem som handlar om våld, droger eller dylikt.

  • Polisanmäla brott på polisen.se

  • Du kan anmäla trasiga gatlyktor, hål i gatan eller andra problem till stadens kontaktcenter. Ring 031-365 00 00 eller skicka e-post till kontaktcenter@goteborg.se. Du kan också ladda ner appen Anmäl hinder som kan använda för att direkt skicka information om något som behöver åtgärdas utomhus eller i offentliga lokaler.