Om Trygg i Östra Göteborg

Du som bor, arbetar i eller besöker Östra Göteborg ska kunna känna dig trygg här. Därför samarbetar stadsdelsförvaltningen med bland annat polisen, fastighetsägare, räddningstjänst och företagare i stadsdelen för att på olika sätt öka din trygghet.

Bakgrund till Trygg i Östra Göteborg

Under 2014 antogs ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete i kommunfullmäktige. Programmet beskriver hur Göteborgs Stad ska arbeta med att främja trygghet och positiva drivkrafter för en socialt hållbar utveckling så att upplevelsen av trygghet ökar, brottslighet motverkas och att människor som utsätts för brott kontinuerligt blir lägre. Programmet är vägledande för hur varje stadsdel ska driva arbetet med trygghet lokalt.

Syfte och mål med arbetet

Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten i stadsdelen ska öka, och att antalet brott ska minska. Vår tillgänglighet för invånare gällande trygghetsfrågor ska dessutom bli bättre. Trygghetsarbetet ska gå att följa genom regelbunden information till alla som bor, verkar i och besöker Östra Göteborg.

Alla arbetar efter samma modell

Alla stadsdelar i Göteborg samarbetar med polisen efter samma modell. Här kan du läsa mer om modellen för trygghetsarbetet- Trygg i Göteborg