Trygghetsundersökning 2016

Under våren 2016 gjordes en trygghetsundersökning bland invånarna i Örgryte-Härlanda. Ungefär 1000 personer deltog i undersökningen. Resultatet har använts som underlag till arbetet inom Trygg i Örgryte-Härlanda.

Frågor som ställdes i undersökningen var exempelvis:

  • Hur trygg känner du dig i det område där du bor?
  • Vad tycker du utgör ett problem i det område du bor?
  • Har du varit utsatt för stöld/hot/fysiskt våld under de 12 senaste månaderna?
  • Har du oroat dig någon gång under de 12 senaste månaderna för…?
  • Hur ser du på polisen och stadsdelsförvaltningen?

Trygghet

Resultatet av trygghetsundersökningen visar att de allra flesta känner sig trygga i området där de bor, närmare 94 procent av de tillfrågade säger att de är mycket eller ganska trygga. Det är 2 procent som säger att de känner sig mycket eller ganska otrygga och 4 procent svarar att de varken känner sig trygga eller otrygga. Enligt trygghetsmätningen är trafikproblem, nedskräpning, skadegörelse, klotter och alkohol- och drogpåverkade personer de största problemen i stadsdelen ur trygghetssynpunkt.

Generellt upplever kvinnor mer otrygghet än män. 95 procent av männen som svarat på undersökningen säger att de är trygga i sitt område på kvällstid, motsvarande siffra för kvinnor i stadsdelen är 76 procent. Hur trygg man känner sig i området kvällstid varierar något mellan områdena.

De brott som flest oroar sig för i Örgryte/Härlanda är att ens bil/mc/moped/cykel ska stjälas eller förstöras i området där man bor. Därefter oroar man sig för inbrott i förråd, källare, vind eller garage följt av inbrott i hemmet. Kvinnor känner genomgående mer oro än vad män gör i stadsdelen.

Trafik

Det är 27 procent av de som svarat på undersökningen som upplever att trafiken i området är problematisk. Fortkörning, tung trafik/buller och dåligt vägunderhåll är de största trafikproblemen. Problemet med bilar som kör för fort är störst i Torpa, Kärralund/Överås samt Kålltorp. Tung trafik/buller är ett problem främst i Olskroken och Kallebäck och problemen med dåligt vägunderhåll är störst i Kålltorp.

Nedskräpning

I undersökningen är det 24 procent som upplever nedskräpning som ett problem. Störst är problemet i Torpa, Kålltorp och Olskroken. I åldersgruppen 45-64 år är det flest som tycker att nedskräpning är ett problem.

Skadegörelse och klotter

Av de svarande i undersökningen är det 24 procent som upplever att skadegörelse och klotter är problem. Även dessa problem är störst i Torpa, Kålltorp och Olskroken.

Alkohol- eller drogpåverkade personer utomhus

Alkohol- eller drogpåverkade personer utomhus är det fjärde största problemet i området, 22 procent tycker att det är ett problem. Området Olskroken utmärker sig negativt, där 57 procent tycker att detta är ett problem.

Vill du veta mer?

Delar av hela trygghetsundersökningen hittar du i bifogad pdf. Du kan också kontakta samordnaren för Trygg i Örgryte-Härlanda om du vill veta mer.

Ladda ner trygghetsundersökningen 2016