Hur kan jag engagera mig?

Har du förslag på hur vi kan göra stadsdelen tryggare och mer trivsam? Dela med dig av dina synpunkter och idéer.

Har du synpunkter på den fysiska miljön?

Du har kanske ett förslag för bättre säkerhet i ditt område, t ex en häck som behöver klippas eller belysning som behöver förbättras. Då kan du skicka en felanmälan till Göteborgs Stad genom att använda webbformuläret för felanmälan.

Vi tar hand om din synpunkt eller skickar den vidare till den förvaltning eller myndighet som ansvarar för frågan.

Har du synpunkter på trygghetsarbetet?

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi tillsammans kan göra Örgryte-Härlanda till en ännu tryggare och mer trivsam stadsdel, kan du kontakta samordnarna för Trygg i Örgryte-Härlanda:

Isa Eklund Berglöw
Socialförvaltningen Centrum
Telefon: 031-365 60 12
E-post: isa.berglow@socialcentrum.goteborg.se

Robert Björklund
Polisen
Telefon: 072-232 01 80
E-post: robert.bjorklund@polisen.se