Medborgarlöfte

Varje år lovar polisen i stadsdelen att de ska satsa på något särskilt för att öka tryggheten. Det kallas för medborgarlöfte. Vi stöttar polisens medborgarlöfte, en del i det arbetet är genom vårt förebyggande arbete.

Medborgarlöfte ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Aktiviteter som polisen och stadsdelen ska göra 

Polisen lyssnar på vad du och andra som bor eller vistas i stadsdelen tycker. Samtidigt gör socialförvaltningen och polisen sina analyser av tryggheten och brottsligheten i området. Sedan tas medborgarlöftet fram. Medborgarlöftet beskriver vilka aktiviteter som polisen och vi ska genomföra.

Förebyggande arbete riktat till barn och unga

För att stötta Polisens medborgarlöfte arbetar stadsdelen med både samverkan mellan aktörer samt förebyggande arbete. Fokus är på barn och ungas alkohol-, narkotika och tobaksvanor. Det drogförebyggande arbetet är en åtgärd för ökad trygghet

Årets medborgarlöfte i Örgryte-Härlanda

Medborgarlöfte i Örgryte-Härlanda (Polisens webbplats)

Påskrivet medborgarlöfte