Kontaktuppgifter

Besöksadress
Kålltorpsgatan 2
Postadress
Box 170 94
402 61 Göteborg

Felanmälan - gator, torg och parker

Har du frågor, synpunkter eller klagomål gällande den fysiska miljön i stadsdelen? Saknas det belysning eller en papperskorg, finns det träd som behöver beskäras eller är en plats väldigt skräpig?
Gör din felanmälan direkt på webben

Tipsa Polisen

Kontakt
Ditt tips hjälper polisen att förebygga och bekämpa brott. https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben

Barn och ungdomar

Telefon
031-365 68 93
Kontakt
SSPF-koordinator

Har du frågor eller synpunkter kring trygghetsarbete rörande barn och ungdomar? Kontakta då SSPF-koordinatorn (SSPF=skola, socialtjänst, polis, fritid).

Polisen

Telefon
072-232 01 80
Kontakt
Kommunpolis Robert Björklund

Om du har synpunkter och idéer på hur vi kan öka tryggheten i stadsdelen, kan du kontakta kommunpolisen.

Utvecklingsledare folkhälsa

Telefon
031-365 60 12
Adress
Kålltorpsgatan 2
Kontakt
Isa Berglöw