Kontaktuppgifter

Telefon
031-365 60 12
Besöksadress
Kålltorpsgatan 2
Postadress
Box 170 94
402 61 Göteborg
Kontakt
Utvecklingsledare folkhälsa

Felanmälan - gator, torg och parker

Har du frågor, synpunkter eller klagomål gällande den fysiska miljön i stadsdelen? Saknas det belysning eller en papperskorg, finns det träd som behöver beskäras eller är en plats väldigt skräpig?
Gör din felanmälan direkt på webben

Barn och ungdomar

Telefon
031-365 68 93
Kontakt
SSPF-koordinator

Har du frågor eller synpunkter kring trygghetsarbete rörande barn och ungdomar? Kontakta då SSPF-koordinatorn (SSPF=skola, socialtjänst, polis, fritid).

Polisen

Telefon
072-232 01 80
Kontakt
Kommunpolis Robert Björklund

Om du har synpunkter och idéer på hur vi kan öka tryggheten i stadsdelen, kan du kontakta kommunpolisen.