Kontaktuppgifter

Besöksadress
Skånegatan 9a
Postadress
Box 5293
402 25 Göteborg

Utvecklingsledare trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Telefon
031-365 70 44
Kontakt
Josephine Birath

Utvecklingsledare trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Telefon
031-365 70 17
Kontakt
Alexandre Miron

Utvecklingsledare trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Telefon
031-367 93 92
Kontakt
Cajsa Mobergger Arcari

Barn och ungdomar

Telefon
031-365 68 93
Kontakt
SSPF-koordinator

Har du frågor eller synpunkter kring trygghetsarbete rörande barn och ungdomar? Kontakta då SSPF-koordinatorn (SSPF=skola, socialtjänst, polis, fritid).

Utvecklingsledare folkhälsa

Telefon
031-365 60 12
Adress
Kålltorpsgatan 2
Kontakt
Isa Berglöw

Polisen

Telefon
072-232 01 80
Kontakt
Kommunpolis Robert Björklund

Om du har synpunkter och idéer på hur vi kan öka tryggheten i stadsdelen, kan du kontakta kommunpolisen.

Tipsa Polisen

Kontakt
Ditt tips hjälper polisen att förebygga och bekämpa brott. https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben

Felanmälan - gator, torg och parker

Har du frågor, synpunkter eller klagomål gällande den fysiska miljön i stadsdelen? Saknas det belysning eller en papperskorg, finns det träd som behöver beskäras eller är en plats väldigt skräpig?
Gör din felanmälan direkt på webben